Volle Evangelie

is goed nieuws

De Schrift te binnen brengen

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 
Andrew Wommack

Oorspronkelijke titel: Remembering Scripture
als MP3 bestand te downloaden van: http://www.awmi.net/extra/audio/c05

Vertaling 2007 Wiebrig Calderhead

Is er een verschil tussen het uit het hoofd leren van de Schrift en het gewoon onthouden? Andrew beantwoordt deze vraag en legt de Bijbelse manier uit om de Schrift in herinnering te brengen. Het is niet zo moeilijk als wij denken. Eén van de taken van de Heilige Geest is om ons de Schrift, of wat Jezus heeft gezegd, te binnen te brengen. Leer hoe je begint God hiervoor te geloven en hoe je deze functie van de Heilige Geest vollediger kunt gebruiken.

Wij gaan het erover hebben hoe belangrijk het is in het Woord te zijn. Heel veel mensen hebben me gevraagd hoe je in het Woord kunt komen. Hoe bestudeer je het Woord? Heel veel mensen hebben gevraagd hoe je de Schrift onthoudt. Hoe ben je in staat om je te herinneren waar een bepaalde tekst staat? Ik geloof dat er veel van dit soort praktische dingen zijn waar we normaal niet over preken. We preken meestal over dingen die we gewichtiger achten. Maar dit is heel belangrijk, omdat, als jij je niet een bepaalde tekst kunt herinneren of als jij je niet kunt herinneren waar hij staat, het je niet veel goeds zal doen als je tegen de duivel vecht en zegt: "Satan, ik bestraf je en ik sta op – laat me eens kijken – wat is die tekst ook alweer?" Voordat jij je kunt herinneren wat de tekst is, heeft de duivel je al platgewalst. Amen?

Je moet deze dingen in je hart hebben en je moet het je te binnen kunnen brengen. In het Woord staat veel over hoe je de Schrift te binnen kunt brengen. Er staat veel in het Woord over hoe je openbaringskennis van het Woord kunt krijgen. Veel mensen begrijpen dit niet. Ik zou zeggen dat openbaringskennis waarschijnlijk één van de belangrijkste dingen is die iedere gelovige kan hebben. Toch functioneren de meeste gelovigen niet in openbaringskennis.

Als ik het over openbaringskennis heb, dan bedoel ik dat je communiceert met God en rechtstreeks van Hem je begrip van het Woord krijgt. God spreekt tot je en jij kunt het Woord nemen en het lezen en het Woord wordt levend voor je. Je hoeft het niet van iemand anders te horen. Nu zeg ik niet dat je niet naar anderen moet luisteren, want God heeft me geroepen om leraar in het Lichaam te zijn en als jij niet naar anderen zou luisteren, zou het weinig zin hebben dat ik hier ben. God gebruikt mensen. Maar ik merk dat ik zelf op een punt ben gekomen dat ik me erop heb toegelegd dat ik van God ontvang, niet van een mens. Ik luister naar mensen, maar ik ontvang het niet als hun woord. Ik ontvang het van de Heer.

Het is vaak gebeurd dat ik naar een dienst ging en dan zat ik daar en ging mediteren over wat iemand zei. Ik ging erover mediteren en ongeveer twee tot drie weken later, terwijl ik aan het onderwijzen was, kwam ik wat mij betreft met een grote nieuwe openbaring. Daarna vertelde ik het aan Jamie en ik vroeg haar: "Heb je dat gehoord? Ik heb dat nog nooit eerder gezien. Dat was openbaringskennis die ik kreeg terwijl ik aan het praten was." En zij zei: "Dat is precies wat Kenneth Copeland twee weken geleden onderwees en jij luisterde daar naar." Maar zie je, ik ontving het niet als van Kenneth Copeland. Ik ontving het toen als het woord van een man. Ik hoorde het van een man, maar op het moment dat het duidelijk bij mij binnenkwam, werd het werkelijkheid voor me. Het werd openbaringskennis. Kunnen jullie dit begrijpen?

Als iemand opstaat en steeds maar weer zegt: "Dit is wat Andrew Wommack zegt en dit is wat Kenneth Copeland zegt, en ik hoorde dat Kenneth Hagin dit zei", als je steeds maar een ander citeert en het geen werkelijke openbaring voor jóu is, dan is dat een reden waarom het voor jou niet uitwerkt zoals het voor anderen wel doet. Want je citeert hun openbaring in plaats van jouw openbaring. Kunnen jullie dit volgen?

Daarom zou ik zeggen dat openbaringskennis één van de belangrijkste dingen is die we hebben. En het is ook één van de dingen die in het Lichaam van Christus het minst wordt gebruikt. De meesten van ons verwachten dat anderen hen alles zullen voorkauwen en voeren wat zij van God ontvangen. Ik probeer niet mensen die een gave hebben in twijfel te trekken. Ik heb een gave. God heeft me in het Lichaam geroepen. Maar ik zeg je dat je niet van mij afhankelijk kunt zijn en dat ik je alles zal voeren. Amen? Je kunt mij je laten helpen. Ik kan de tafel dekken. Ik kan je dingen laten zien. Maar jij bent degene die het moet nemen en jij bent degene die moet gaan eten. Amen? Prijs de Heer.

Hoe zouden sommigen van jullie eruit zien als jij je door je vrouw of je man liet voeren? Waarschijnlijk zou je er veel beter uitzien. Ik kan je verzekeren dat sommigen van ons niet zo dik zouden zijn als iemand anders jou zou voeren. Dat is belangrijk genoeg. Je moet voor jezelf zorgen en jezelf voeden. Wij moeten dat ook doen met het Woord van God. Dus we gaan het nu hebben over openbaringskennis en dat soort dingen. Oké? Prijs de Heer.

Ga eens naar Johannes 14:26. Waar ik het over wil hebben is: "De Schrift herinneren of te binnen brengen". Ik wil je vertellen hoe je in het Woord kunt komen en hoe jij het Woord in je herinnering kunt terugbrengen. Vooruitlopend daarop wil ik je zeggen dat ik het niet heb over het letterlijk citeren van de Schrift om iedereen te laten zien hoeveel je weet. Als dat jouw motivatie is, dan zul je niet goed gemotiveerd zijn. Je doet het voor jezelf en op deze manier werkt het niet. Het zal niet werken. Want we praten er nu over hoe God bepaalde dingen in Zijn Woord heeft gegeven om de Schrift levend voor je te maken. Als jij de Schrift wilt gebruiken om jezelf te verheffen, dan zal God het niet levend maken voor je. Op die manier werkt het niet. Je kunt er niet op vertrouwen. Je moet het dus uit zuivere motieven doen. Veel mensen kunnen opscheppen over hoeveel teksten ze kunnen citeren, maar dat is niet het doel. Amen?

In Johannes 14:26 zegt de Schrift: "maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb." Deze tekst belooft dat de Heilige Geest, die de Trooster is die de Vader zal zenden, is gezonden om ons alle dingen te leren en ons alles te binnen zal brengen.

Veel mensen beseffen niet eens dat dit een taak van de Heilige Geest is. Veel mensen denken dat de Heilige Geest is gekomen om je in tongen te laten spreken. De Heilige Geest is gekomen om je kracht te geven. De Heilige Geest is gekomen om je dit en dat te leren. Maar één van de taken van de Heilige Geest is om je alles te binnen te brengen wat de Heer Jezus tot ons gesproken heeft. Het woord 'alles' betekent 'alle dingen', nietwaar? Dat is precies wat er staat. Hij zal je alles te binnen brengen wat de Heer Jezus ons heeft verteld.

Laat me iets met je delen. Je moet hier geen leerstelling van maken. Als ik probeer praktisch te zijn en dingen deel die de Heer mij heeft verteld, dan merk ik dat veel mensen proberen hier een leerstelling van te maken. Ze komen bij me en zeggen dat niet iedereen het op deze manier doet. Ik zeg ook niet dat je het op deze manier moet doen. Ik zeg dat dit de manier is waarop God het mij heeft verteld. Het werkt effectief voor mij en ik geloof dat het voor veel anderen ook zal werken.

Toen ik voor het eerst enthousiast raakte voor de Heer – en ik weet niet of het bij jullie ook zo ging, ik denk eigenlijk van wel – toen nam ik mijn bijbel en ik markeerde alles. Ik zou je één van mijn oudere bijbels kunnen laten zien. Daar stonden heel veel aantekeningen in en ik moest hele pagina's met plakband bij elkaar houden. Maar ik had zoveel aantekeningen, dat het mijn gedachten naar een bepaalde richting dreef. Elke keer als ik in mijn bijbel las, dan zag ik meteen wat ik er eerder in had gezien en dat was het enige dat ik in dat vers kon zien. Zo af en toe was ik ergens waar ik niet mijn bijbel met aantekeningen bij me had en dan was ik helemaal van slag. "Ik weet niet waar iets staat! Dit is mijn bijbel niet." In ieder geval realiseerde ik mij dat het niet goed is om aan een boek verslaafd te zijn. Het Woord zou binnenin mij moeten zijn.

Het tweede wat gebeurde was dat als ik ergens was en ik uit een bijbel moest lezen waar geen aantekeningen in stonden, ik merkte dat er opeens nieuwe dingen tot me kwamen. Ik kreeg nieuwe dingen van de Heer. Ik begon me af te vragen hoe dat kwam. Wat is het verschil? De Heer zei: "Omdat je gedachten op een bepaalde manier zijn ingesteld. Je volgt al die aantekeningen. Je kunt door wat je daar hebt opgeschreven niet méér zien."

In ieder geval is dat een reden waarom ik geen aantekeningen maak in mijn bijbel. Het gebeurt vaak dat ik ze nog wel zou willen hebben en dat ik zou willen dat ik me kon herinneren waar een bepaalde tekst staat, en dat ik in de verleiding kom om aantekeningen te maken in mijn bijbel. Daar is niets verkeerds mee. Als je dat wilt doen, dan is dat prima. Maar wat ik zeg is dat ik ontdekte dat het beste systeem om aantekeningen te maken dat ooit is uitgevonden in Johannes 14:26 staat. De Heilige Geest zal je alles te binnen brengen wat Jezus je gezegd heeft.

Ik ging ook naar bijeenkomsten en dan was ik gewoon om aantekeningen te maken. Ik schreef bladzijden vol van alles wat werd gezegd. En weet je, als ik die aantekeningen weer teruglees, dan merk ik dat ik het hier niet mee eens ben en daar niet mee eens ben. Ik moest een aantal aantekeningen weggooien en al dat soort dingen doen. Uiteindelijk bedacht ik dit systeem van aantekeningen maken: dat de Heilige Geest me te binnen zal brengen alles wat Jezus me gezegd heeft. Met andere woorden; Jezus zal niet levend maken wat door een man is gesproken en niet door God. De Heilige Geest zal je dat niet te binnen brengen.

Je moet hiervoor je geloof vrijzetten. Dit gebeurt door geloof. Het is een belofte dat de Heilige Geest je alles wat de Heer Jezus tot je gesproken heeft ZAL – niet zal misschien, het zou kunnen – maar Hij ZAL het je te binnen brengen. Geloven jullie dat werkelijk? Als je dat echt gelooft, dan betekent dit dat je nooit ook maar iets zult verliezen van wat in de naam van de Heer tot je gesproken is. Het zal er altijd zijn en als jij over het Woord mediteert, dan zal de Heer het je in herinnering brengen.

Dit gaat niet vanzelf. Je moet er geloof voor vrijzetten, net zoals voor alle andere dingen. Het hangt er ook van af of je leven onderdanig is aan de Heer. Als jij jezelf volstopt met troep, de twijfel en het ongeloof van de wereld, als je naar verkeerd onderwijs luistert en jezelf daarmee vult, dan zul je niet in staat zijn de stem van de Heer te horen als de Heilige Geest je deze dingen te binnen brengt. Maar als jij onderdanig wilt zijn aan de Heer en gevoelig voor Hem wilt zijn en als je dan over het Woord mediteert en bidt, dan zal de Heilige Geest je alles te binnen brengen wat je hebt geleerd, alle dingen die je hebt gehoord.

Vaak rijd ik ergens naar toe en dan heb ik geen tijd om mijn bijbel te nemen en iets te bestuderen. Dan maak ik er een aantekening van en dan zeg ik: "Vader, ik geloof dat U het mij te binnen zult brengen." Als ik daarna het Woord ga bestuderen en tijdens het bijbellezen word afgeleid en over dit en dat ga nadenken, dan wakkert de Heer me meteen aan. Hij zegt: "Herinner jij je niet wat Ik je heb gezegd?" Ik ga dan studeren en wat Hij zei wordt me te binnen gebracht. De Heer begint dan tot me te spreken. Kan iedereen dit begrijpen?

Dit is het beste aantekensysteem dat je ooit maar zult hebben. Je krijgt nooit de vleselijke mening van iemand anders als jij de Heilige Geest toestaat Degene te zijn die de aantekeningen voor je maakt. Amen? En het werkt ook. De Heer brengt me dingen te binnen die iemand drie, vier jaar geleden heeft gezegd. Als de tijd gekomen is dat ik het nodig heb, dan komt het opeens weer terug. Dan kan ik het gebruiken als een voorbeeld of wat dan ook. Het is een goed systeem.

Maar waarom ik dit vers uit het evangelie van Johannes vooral wilde lezen is om je te laten zien dat het volgens mij belangrijk is om de Schrift te herinneren. Sommigen vragen wat precies het punt is. Wel, je moet het in je hart hebben. Het moet een deel van je zijn.

Kenneth Copeland zei altijd, toen ik naar hem begon te luisteren als hij over het Woord onderwees: "Ik zou liever het huis verlaten zonder mijn broek dan zonder mijn bijbel." Zijn gedachtegang hierachter was dat als hij zijn bijbel had, hij voor een broek kon geloven. Dat klinkt goed. Maar ik ging erover nadenken en ik bekritiseer Kenneth Copeland niet. Ik weet zeker dat hij het maar als een uitdrukking gebruikte. Maar ik zeg, toen ik erover ging nadenken, dat als je het Woord niet in je hart hebt, je niet kunt geloven voor een andere broek als je het Woord onder je arm hebt. Zien jullie dit?

Dat is het probleem dat we hebben. Vaak komen we in moeilijkheden en dan hebben we iets nodig. We hebben een onmiddellijke behoefte en we rukken onze bijbel tevoorschijn en proberen tekstplaatsen te vinden en te gebruiken om voor iets te beginnen te geloven. Broeders en zusters, deze bijbel hier brengt geen geloof voort. Wist je dat? "Broeder, ik dacht dat het Woord van God geloof voortbrengt." In Hebreeën 4:2 zegt de Bijbel dat het Woord aan hen was verkondigd, maar het was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen, die het hoorden. In Marcus 7 staat ook dat de overleveringen van de mensen het Woord van God krachteloos maken. Het Woord zelf brengt niets voort, tenzij het binnenin jou levend wordt, tenzij je het van de bladzijde afhaalt.

Weet je, velen van ons gebruiken de bijbel eigenlijk als iets bijgelovigs. Ik heb die horrorfilms gezien, zoals Dracula en de weerwolf. Al die mensen komen op je af en dan plotseling, als ze je in de nek willen bijten, zien ze dat je een kruis hebt en dan deinzen ze terug. Ze kunnen het niet uitstaan, omdat ze dit kruis zien. Dat is magie. De duivel deinst niet terug omdat hij een kruis ziet of omdat hij een bijbel of iets dergelijks ziet. Sommige mensen dragen hun bijbel onder hun arm omdat ze klaar zijn om tegen de duivel te vechten. Ik kraak de Bijbel niet af. We moeten in het Woord zijn en het lezen. Maar we moeten ons realiseren wat het is. Het is de volmaakte representatie van het Woord. Het werkt niet en het komt niet tot leven totdat je het binnenin je krijgt en je het een deel van jezelf maakt.

Ik ging eens op bezoek bij een dame. Ik was met haar aan het praten en ze gaf me een kopje kruidenthee. Ze had een oude familiebijbel op haar tafel liggen en ik zette mijn kopje kruidenthee bovenop haar bijbel. Ze werd woest. "Wat ben jij een oneerbiedige vent om het kopje bovenop mijn bijbel te zetten! Zou je de bijbel niet moeten respecteren? Er wordt hier nooit iets bovenop de bijbel gezet!" Nou ja, ik moest haar kalmeren. Ze had de bijbel niet gelezen. Ze gebruikte hem niet, zie je. Ze was niet in het Woord. Ze was vleselijk. Ze wees het Woord af door al deze dingen te doen. En hier was ik die probeerde het Woord te leven. Ik nam het Woord en bracht het binnen in me.

Broeders en zusters, daarmee ben je eerbiediger dan om hier te zitten en eerbied voor een boek te hebben. Je kunt dit boek op straat gooien. Ik ga het niet doen. Ik heb eerbied voor waar het voor staat. Daarom heb ik eerbied voor het Boek. Maar ik zeg dat ik dit boek op straat zou kunnen gooien en er zou een auto overheen kunnen rijden, maar dat zou het Woord van God niet beschadigen. Het zou het Woord van God niet vernietigen, omdat het Woord van God niet inkt en papier is. Het Woord van God is Geest en leven. In Johannes 6:63 staat: "De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven." Gods Woord is Geest.

Dit boek is niet geestelijk, het is fysiek. Ik geloof dat het een volmaakte fysieke representatie is van het Woord van God. Dat spreek ik niet tegen. Ik prijs God ervoor. Mensen zijn gestorven om ons dit Woord te kunnen geven. Het is belangrijk en ik hou ervan. Maar ik verzeker je dat ik weet dat dit boek hier niet het Woord van God is totdat het levend wordt en aan het werk gaat. Het Woord moet geest en leven worden in mij. Je kunt deze bijbel bovenop je hoofd leggen of wat je er ook maar mee wilt doen, maar je zult er niet door genezen. Amen? Je zult nooit voorspoedig zijn. Je zult nooit gezegend zijn. Je kunt het onder je arm meenemen, maar totdat je het binnenin je krijgt, zul je niet het leven en de overwinning krijgen die het bevat. Amen? Ik geloof dus dat het belangrijk is om de Schrift vast te houden. Hoe krijg je de Schrift in je hart?

Ik denk dat de meesten van ons de grote vergissing maken om te proberen de Schrift uit het hoofd te leren. Nogmaals, ik ga niet zeggen dat je de Schrift niet uit het hoofd kunt leren. Want je kunt dat wel. Het is bewezen. Heb je ooit gehoord van die man die tekeningen maakt van hoofdstukken in de Bijbel? Ik hoorde over deze man. Hij heeft deze geheugencursus. Hij maakt tekeningen van de Bijbel. Hij zet alles om in tekeningen. Mensen krijgen er dan een plaatje van in hun hoofd en dat vers kunnen ze dan woord voor woord onthouden. Hij traint de mensen om in een periode van twee weken ieder afzonderlijk woord te onthouden van het boek Openbaringen. Het hele boek Openbaringen in twee weken uit je hoofd leren! Hij heeft dat gedaan met mensen die eerder nooit in staat waren om de namen van hun buren te onthouden. Hij heeft bewezen dat je het kunt doen.

Nu is dat niet echt verkeerd, want broeders en zusters, hoe je ook maar het Woord van God binnenin je krijgt, dan is er een mogelijkheid dat als je het in je computer hierboven hebt opgeslagen, God het je tenminste te binnen kan brengen en het in je hart kan leggen. Ik kraak het niet af. Maar ik zeg dat het je niet kan raken, terwijl je toch het Woord van God in je hoofd hebt. Dat brengt niet altijd iets voort. Het Woord in je hoofd hebben is niet hetzelfde als het Woord in je hart hebben.

In Romeinen 10 staat dat men met het hart gelooft tot gerechtigheid en met de mond belijdt tot behoudenis. Geloof moet uit het hart komen, niet uit je hoofd. Er zijn heel veel mensen die het Woord kunnen citeren, maar dat is iets intellectueels bij hen en het brengt niets voort. Ik weet niet of je het wel eens hebt meegemaakt. Ik wel. Er zijn veel mensen die de theologische hogeschool verlaten en ze hebben al deze theologische kennis geleerd. Ze kunnen Schriftplaatsen citeren en van alles en nog wat doen. Maar het brengt de dood voort. Het zet geen leven vrij, omdat het niet geestelijk is. De Bijbel zegt in 2 Korintiërs 3:6 dat de letter doodt, maar de Geest maakt levend. De letter, dat is alleen maar de kennis over het Woord van God, doodt. Het verlicht je niet. Begrijpen jullie dit?

Er moet een geestelijke openbaring zijn. Daarover sprak ik zo-even. Het moet uit het hart komen. Het kunnen dus niet alleen maar feiten zijn. Ik hoorde zelfs een verhaal over een man die op de kermis stond. Hij verdiende zijn brood door weddenschappen aan te gaan dat hij ieder hoofdstuk en ieder vers uit ieder boek van de bijbel kon citeren. Ik bedoel dat jij een tekstplaats zei en hij was dan in staat om die tekst te citeren. Hij ging weddenschappen aan tot 1000 dollar. Op die manier verdiende hij zijn inkomen. Deze man had de hele bijbel uit zijn hoofd geleerd. Toch was deze man niet behouden. Hij was niet genezen, zijn gezin was uit elkaar, hij was stervende aan kanker. Alles was mis met hem. En toch kende hij ieder vers uit de bijbel uit zijn hoofd. Is me dat niet wat? Maar het was hem niet van nut omdat het niet met geloof gepaard ging. Dat staat in Hebreeën 4:2. Het Woord van God was hem niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging. Het moet dus uit het hart komen.

De Schrift uit je hoofd leren is niet slecht als je het daar niet bij laat, en als je ermee verder gaat. Maar ik zeg dat het niet eens nodig is om de Schrift uit je hoofd te leren om in staat te zijn de Schrift vast te houden, omdat, als je iets uit je hoofd leert, je het in je hoofd stouwt. Als je het met je hoofd leert, dan krijg je het wel of nooit in je hart. Maar als je de Schriftuurlijke methode volgt om de Schrift vast te houden, dan gaat het meteen naar je hart. De Bijbel zegt: "Zoals een man denkt, zo is hij." Uit het hart komen al deze gedachten. En zo zijn er veel meer teksten: Uit ons hart zijn de oorsprongen des levens. Als je begint om het Woord van God in je hart te brengen, dan kan ik je verzekeren dat je geest er baat bij heeft, en je lichaam zal er baat bij hebben. Alles aan je zal er baat bij hebben. Amen?

Hoe krijg je de Schrift in je hart? Wel, allereerst moet je het gaan lezen. Amen? Er zijn veel mensen die graag bidden en dan zeggen: "Vader, ik geloof dat U het Woord in me zult leggen." En dan leggen ze hun voeten op het tafeltje, ze gaan naar een soapserie op de televisie kijken en ze vragen zich af waarom ze het Woord niet in zich krijgen. Dat is omdat je geloof komt door het horen en het horen door het Woord van God. Je moet het Woord van God horen om het geloof en de openbaringskennis ervan te ontvangen. De Heilige Geest zal ons leren en onderwijzen, maar eerst moet je naar school gaan. De Heilige Geest is onze leraar, maar jij moet naar school gaan om onderwezen te worden. Wist je dat? Een reden waarom velen van ons het Woord niet vasthouden is omdat we onszelf er niet mee vullen. Als jij jezelf vult met het Woord van God en je er dag en nacht over mediteert, dan beloof ik je dat je het Woord van God zult vasthouden. Het zal een verschil bij je uitmaken.

De meesten van jullie kunnen vertellen wat JR doet in de televisieserie Dallas. Wist je dat ik tot vorige week, toen mijn moeder het noemde, nog nooit van die serie had gehoord? Ze keek ernaar en toen las ik in een artikel dat gezegd werd dat in de hele Verenigde Staten en twee of drie andere landen de belangrijkste persoon die mensen kenden JR uit de serie Dallas was. Dat kreeg voorrang boven het lezen van het Woord, boven alle internationale problemen en crises en al het andere. Is het niet erg dat de mensen bewuster zijn van een verzonnen personage in een stomme serie? "Wel broeder, praat je over jezelf of iemand anders?" Het is dom. Ik kraak de serie niet af. Ik heb de serie nog nooit gezien en ik weet niet waar hij over gaat. Als je JR leuk vindt, dan is dat jouw zaak.

Maar wat ik hiermee wil zeggen is dat je in iets geïnteresseerd kunt zijn en dat jij jezelf daarmee regelmatig vult. De meesten van jullie kunnen me precies vertellen wie JR is. De meeste van jullie kunnen me heel veel vertellen over waar je geïnteresseerd in bent en waar jij jezelf mee vult. De reden dat je het moeilijk vindt om het Woord van God vast te houden is dat we eens per week iemand op de zondagschool ons laten onderwijzen en al die tijd denk je eraan wat de Bronco's zullen doen en 's middags houd jij je daarmee bezig. En dan vragen we ons af waarom we niet in staat zijn het Woord vast te houden.

Hier kan veel over worden gezegd, maar het eerste is dat je nooit in staat zult zijn het Woord vast te houden totdat jij je neus erin steekt. Amen? Je moet beginnen het Woord te gaan lezen en de Heer iets gaan geven wat Hij jou in je herinnering terug kan brengen. God kan je niets te binnen brengen als er niets is.

Toen ik jong was, las ik altijd het Woord, omdat ik ermee was opgegroeid dat als je niet dagelijks je Bijbel las en op zondagochtend niet 100 punten haalde op je lijst, er iets mis was. Sommigen van jullie weten niet eens waar ik het over heb, maar de Baptisten hebben een lijst. Je kunt 100, 80 of 90 punten halen. Sinds ik een klein kind was haalde ik altijd 100 punten. Ik las dus altijd mijn Bijbel en ik had enige kennis van het Woord, maar ik was totaal niet op de hoogte van openbaringskennis. Het was niet echt voor me en het was niet in mijn hart.

Toen ik in de hoogste klas van de middelbare school zat, kreeg ik een honger naar de Heer, omdat ik de school gauw zou verlaten en ik wist dat er een verandering in mijn leven zou plaatsvinden. Ik moest keuzes gaan maken. Tot die tijd kleunde ik er maar een beetje op los. Ik maakte me nergens zorgen over. De dingen gingen wel goed voor me. Maar ik moest nu een besluit gaan nemen over wat ik na de middelbare school wilde doen, wat voor werk ik wilde gaan doen. Ik had echt een verlangen om te doen wat God wilde dat ik zou doen. Ik wilde niet iets doen alleen maar om iets te doen te hebben. Al mijn vrienden gingen naar het hoger onderwijs en zij wisten nog niet wat ze wilden doen. Ze gingen gewoon naar het hoger onderwijs en genoten ervan.

Ik had besloten dat ik wilde zijn wat God wilde dat ik zou zijn en ik wist niet hoe ik daar achter moest komen. Niemand preekte erover hoe je de kennis kon ontvangen van wat Gods wil was. Ik kreeg daarom zo'n honger dat ik het Woord begon te lezen. In mijn laatste jaar op de middelbare school had ik een krantenwijk. Iedere ochtend moest ik om half vijf opstaan om kranten rond te brengen. Iedere nacht bleef ik tot half drie op om het Woord te lezen. Ik had nog nooit het Oude Testament gelezen. Ik las dus de Bijbel en ik werd slaperig. Ik had zo'n fluorescente lamp waar ik mijn Bijbel onder legde en daar leunde ik overheen. Als ik in slaap begon te vallen, dan viel ik voorover en brandde mijn hoofd aan die lamp. Daardoor werd ik weer wakker en dan ging ik nog een half uur of zo door. Op die manier hield ik mezelf wakker.

Sommige mensen vragen of iedereen dat moet doen. Nee, je hoeft het niet zo te doen, maar wat ik zeg is dat dit de manier was waarop ik in het Woord kwam. Ik ontving er geen grote kennis uit, en laat me zeggen dat ik er ook geen groot geloof uit kreeg, omdat ik het niet juist begreep, maar ik stopte het in ieder geval in me en daarmee gaf ik God iets om aan me terug te geven en om het begrijpelijk te maken.

Eén van de redenen waarom mensen het Woord niet begrijpen is omdat het Woord op zichzelf is gebaseerd. Het Woord licht zichzelf toe. Als je één tekstgedeelte neemt en probeert alles uit die tekst te halen en als je geen basisbegrip hebt van de rest van de Schrift, zul je uit het evenwicht raken. De waarheid die God geeft zal nooit een andere waarheid in het Woord van God tegenspreken. Veel mensen negeren dit helemaal. Ze halen de Schrift uit het verband.

Ik zal je hier een voorbeeld van geven. Een geloofstekst die velen van ons gebruiken en veel mensen misbruiken staat in Marcus 11:24. Er staat: "Al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden." De mensen hebben deze tekst genomen om er van alles uit te onderwijzen. Nu geloof ik dat deze tekst ons belooft dat wij de wensen van ons hart kunnen hebben. Je moet geloven dat je het ontvangt als je bidt. Ik spreek het geloof niet tegen dat uit deze tekst wordt onderwezen, maar ik zeg dat sommige mensen een klein gedeelte genomen hebben van wat ze van deze tekst gehoord hebben en het verkeerd hebben toegepast. Ik heb zelfs getuigenissen gehoord waarbij een vrijgezel meisje zei: "Ik wil deze man. Ik verlang deze man in de naam van Jezus. Ik geloof dat ik zal ontvangen als ik bid en hij is van mij." Tja, de man kan wel met iemand anders getrouwd zijn. Je kunt dat vers niet toepassen tegen het Woord van God in. Er staat niet dat je zult ontvangen wat je ook maar begeert voor iemand anders, dat zij het ontvangen als jij ervoor bidt en dat die ander het dan zal hebben. Dat staat niet in de Schrift. Zie je, daarmee haal je de tekst uit zijn verband.

Ook als je vers 25 leest, dan staat daar: "En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve." Veel mensen snijden deze tekst doormidden en beseffen niet dat als je onvergevingsgezind bent, je alles kunt verlangen en geloven wat je wilt, maar aan de ene kant heb je dan dit geloof en aan de andere kant open je dan met een conflict de deur voor de duivel. In Jakobus 3 staat dat waar naijver en zelfzucht heerst er wanorde is en allerlei kwade praktijk (vers 16). Als je door ruzie de deur opent, dan gooi je de deur wagenwijd open voor de duivel om hem in je leven te laten doen wat hij wil. Je kunt dan het Woord belijden en geloof belijden en alle geloofsdingen doen, maar als je ruzie maakt, dan verwoest jij je geloof.

Veel mensen hebben dat vers uit zijn verband gehaald. Niet dat ze iets doen wat er niet staat, maar ze hebben het niet in evenwicht gebracht met de rest van het Woord van God. Er zijn veel mensen door in moeilijkheden geraakt. Ze gingen belijden dat iemand anders iets zou ontvangen en toen dat niet gebeurde, raakten ze helemaal overstuur en vroegen zich af hoe dat kwam. "Het Woord zou moeten werken. Wat is er dus gebeurd?" Je moet beseffen dat er andere zaken zijn die hierbij komen kijken. Er komt heel veel bij kijken en we moeten het Woord als geheel nemen en het in evenwicht brengen. Op geen enkele andere manier krijg je een gezond evenwicht en een gezonde openbaringskennis dan als je het Woord als geheel gaat bestuderen en het Woord in je brengt. Amen? Ik bedoel dat je niet alleen maar uitgekozen gedeeltes neemt, maar je moet alles van het Woord nemen.

Wat ik nu ga zeggen is niet om mezelf op de borst te kloppen, maar als getuigenis over waar we het over hebben. Ik krijg waarschijnlijk de meeste complimenten van mensen die zeggen dat ik dingen uit het Woord heb genomen die de geloofsboodschap die ze hebben gehoord tegenspreken, maar ik heb deze dingen genomen en uitgelegd en ze in het juiste licht gesteld. Het heeft vragen bij hen weggenomen en hen geholpen. Dat soort dingen zeggen de mensen. Wel, een reden waarom ik dat heb kunnen doen is omdat ik lang geleden het Woord begon te studeren, niet alleen maar uitgekozen gedeelten. Als ik iets over geloof lees en als mij Schriftgedeelten te binnen worden gebracht die mij tegenstrijdig toelijken, dan probeer ik, in plaats van daar maar te zitten en ze te negeren, deze in overeenstemming te brengen. Ik bid erover en de Heer zal het me laten zien. De teksten komen in evenwicht met elkaar en laten je het juiste evenwicht zien.

Je zult niet in het nadeel zijn als je het hele Woord van God gelooft. Maar het is mogelijk, broeders en zusters, dat je mijn bevindingen neemt, de bevindingen van ieder ander, van een leraar, en je zo eenzijdig gericht wordt op wat die leraar zegt, en het niet in evenwicht brengt met de rest van het Woord van God. En dat je in een gebied kunt komen waar je niet in een gezond evenwicht met het Woord bent.
Nu ik het over evenwicht heb, laat me ook dit zeggen. Veel mensen die tegenwoordig over evenwicht praten denken dat een gezond evenwicht betekent dat je een beetje twijfel en ongeloof hebt gemengd met geloof. Je weet wel, je kunt zo eenzijdig gericht zijn op geloof, dat je totaal geloof moet hebben, dus laten we er een beetje twijfel en ongeloof bij doen en zeggen dat God je ziekte en aandoeningen en nog een paar andere dingen heeft gegeven om de zaken in evenwicht te krijgen. Nee, dat is geen evenwicht, dat is twijfel en ongeloof. Ik praat niet over het mengen van twijfel en ongeloof met je geloof. Ik praat erover om er zeker van te zijn dat jouw geloof verenigbaar is met de hele Schrift en dat je begint het te laten werken.

Een voorbeeld van waar we hier over spreken is Maarten Luther. Ik weet niet hoevelen van jullie weten wie hij was, maar de Heer gebruikte Maarten Luther tijdens de reformatie op een machtige manier. Hij heeft misschien niet de openbaringskennis gehad die wij nu hebben, maar je moet niet vergeten waar hij vandaan kwam. Hij was een Katholieke priester en in zijn tijd leerden ze niet de ware redding. Ze leerden dat je behouden was als je dit deed en dat deed, de rituelen volgde, ging biechten, besprenkeld werd als baby, en zo ging het maar door. Dat heette in die tijd behoudenis. Maarten Luther predikte behoudenis uit genade door geloof. Hij hing een papier op de deur van de kerk waarop hij de Schriftplaatsen had geschreven die bewezen dat je behouden bent door geloof en niet door werken, door je in een kerk te laten dopen. Zo ging het maar door. Hij werd door de Katholieke kerk in de ban gedaan. Hij kreeg enorme vervolging te verduren vanwege zijn standpunt. Maar als je ziet waar hij vandaan kwam, dan ontving hij werkelijk een grote openbaring en hij handelde ernaar.

De Heer liet hem dit zien uit de hoofdstukken 1 tot en met 8 van de brief aan de Romeinen. Maarten Luther kreeg met name uit de hoofdstukken 4, 5 en 6 deze openbaring, waar staat dat je uit genade gered wordt. In Romeinen 4 staat dat je door geloof wordt gered, niet door werken der wet. Werken der wet gaan over je eigen inspanningen, je eigen goede werken. Maarten Luther geloofde het met zijn hele hart. Hij had deze waarheid. Hij zag dat het echt was. Hij zag dat de levens van mensen veranderden door wat hij predikte. Hij geloofde dit zo hevig dat hij de brief van Jakobus, waar staat dat je door werken bent gered en niet alleen door geloof , er niet mee kon verenigen. Hij zei daarom dat het niet de bedoeling was geweest dat de brief van Jakobus in de Bijbel was opgenomen. Iemand moest het er ingevoegd hebben. Het kwam niet overeen met de brief aan de Romeinen en Maarten Luther wilde niet dat zijn mensen de brief van Jakobus zouden lezen. Hij zei dat het een apocrief boek was.

Nu is dit natuurlijk niet waar. Toen ik dit ontdekte zei ik: "Tjonge, hier zit iets fout." Ik had hetzelfde probleem, omdat ik had ontdekt dat het gelóóf is wat God beweegt en toch staat in de brief van Jakobus dat geloof zonder werken dood is, dat je door werken bent gered. Op het eerste gezicht leek dit een schijnbare tegenstelling. Zien jullie dat?

Laten we naar Romeinen 3 gaan. Veel mensen draaien hier omheen en lossen dit niet op. Als je een schijnbare tegenspraak niet oplost – en ik zeg schijnbare tegenspraak, want er is geen tegenspraak in Gods Woord – als je dit niet oplost, dan raakt je onderwijs uit balans. Vanaf vers 26 staat er: "om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is. 27 Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. Door welke wet? Der werken? Neen, maar door de wet van geloof. 28 Want wij zijn van oordeel, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet."
En zo gaat het maar door. Er staat veel in over het gered zijn uit genade in plaats van door werken.

Je kunt dit vergelijken met de brief van Jakobus, waar in hoofdstuk 2 vanaf vers 14 staat: "Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? 15 Stel, dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel, 16 en iemand uwer zegt tot hen: Gaat heen in vrede, houdt u warm en eet goed, zonder hen echter van het nodige voor het lichaam te voorzien, wat baat dit? 17 Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood. 18 Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt geloof en ík heb werken. Toon mij dan uw geloof zonder de werken, en ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken. 19 Gij gelooft, dat God één is? Daaraan doet gij wèl, (maar) dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen. 20 Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt? 21 Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd, toen hij zijn zoon Isaak op het altaar legde?"

Als je bekend bent met hoofdstuk 4 van de Romeinenbrief, dan staat daar dat Abraham gerechtvaardigd was door geloof, voordat hij zijn zoon had besneden. In de Jakobusbrief staat dat onze vader Abraham gerechtvaardigd was door werken, toen hij zijn zoon Isaäk op het altaar legde. Dit lijkt volkomen in tegenspraak met elkaar. Het lijkt het tegenovergestelde en een tijdlang had ik het hier erg moeilijk mee. Maar de sleutel hiervan is in 1 Thessalonicenzen te vinden. Ik zal het opzoeken. Ik had me niet voorbereid op wat ik zou onderwijzen. De Heilige Geest moet me dit te binnen brengen. Prijs de Heer.
In 1 Thessalonicenzen 1:3 staat: "onophoudelijk gedachtig aan het werk uws geloofs, de inspanning uwer liefde."

Jakobus heeft het over een werk van liefde. De meeste mensen denken, als ze de Jakobusbrief lezen over redding door werken, aan werken der wet. Een werk der wet is dat jij dit doet en dat doet, en dan doe ik dit voor jou. Je verdient het dus. Als jij mijn auto voor mij zou wassen en mijn tapes kopiëren en alle apparatuur zou klaarzetten, zodat je daardoor iets zou kunnen verdienen, dan zou het een werk der wet zijn. Maar als ik je iets helemaal gratis zou geven, zodat het jou niets zou kosten, en omdat je van me houdt en omdat je deze gift ontvangen hebt, zou je iets voor mij willen doen en daarom ga je mijn auto wassen en al die andere dingen doen, dan zou dat een werk van geloof of een werk van liefde zijn. Zie je dit? Dit zijn verschillende werken.

Jakobus praat over een werk van geloof in plaats van een werk der wet. Eenvoudig gezegd betekent het dat je gered bent door geloof. In de Romeinenbrief maakt de Bijbel dit duidelijk en ook in Efeze 2:8-9 waar staat dat je uit genade bent behouden en dat niet uit jezelf, het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme, want wij zijn Zijn maaksel.

Het is niet uit werken. Wij zijn Zijn maaksel. Wij zijn gered uit genade door geloof, zonder de werken der wet. Maar hoofdstuk 2 van Jakobus zet het in het juiste evenwicht en laat ons zien dat als het geloof dat je hebt niet echt is en niet uit je hart komt, het geen werken van geloof voortbrengt. Niet werken der wet, maar werken van geloof. Als je die niet hebt, dan is je geloof niet echt. Je kunt het ook op deze manier zeggen, dat alleen geloof je zal redden, maar reddend geloof komt nooit alleen. Dat is wat hij hier zegt. Hij zegt: "Laat mij je geloof zien zonder je werken en ik zal je mijn geloof laten zien door mijn werken."

In Romeinen 10:10 staat ook dat geloof uit het hart komt. "Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid." En Jezus zei dat uit het hart de overleggingen voortkomen. Als een persoon werkelijk iets van harte gelooft, dan zullen er onmiddellijk daden zijn. Dat is de manier waarop God je heeft gemaakt. Zoals een man in zijn hart denkt, zo is hij. Uit het hart komen de overleggingen van het leven. Zoals je in je hart denkt, zo zul je zijn.

Nu zit je daar, broeder, en je zegt dat je in genezing gelooft, dat je in voorspoed gelooft, dat je in al die dingen gelooft. Je kunt iets zeggen door wat je vertelt en je kunt door wat je doet, zeggen wat je werkelijk gelooft. Amen? Nu zeg ik niet dat je perfect moet zijn. Ik zeg dat je heel veel vergeven kan worden naarmate je steeds sterker wordt, maar als iemand daar zit en zegt dat hij gelooft dat hij genezen is en als iemand hem dan vraagt: "Hoe gaat het met je?" en hij zegt: "O, ik voel me ellendig", dan kun je zien dat waar het hart vol van is, de mond van overvloeit. Wat je werkelijk in je hart gelooft, zal eruit komen. Zien jullie dit allemaal?

En dit is waar Jakobus het over heeft. Hij zet het in het juiste evenwicht. Want er zijn mensen die de leerstelling hebben genomen dat je uit genade door geloof bent gered en dat je als de duivel kunt leven en toch gered kunt zijn. Technisch gezien is het principe ook dat je behoud niet door je werken is, maar in de praktijk werkt het niet op die manier. Als iemand niet gelooft wat hij belijdt, en niet belijdt dat Jezus zijn Heer is, en het niet voldoende in zijn hart gelooft, dan zullen er geen werken zijn. Geen werken der wet, maar werken van liefde en werken van geloof. Dan is dat niet een echt geloof, maar alleen maar een intellectuele beslissing. Hoofdstuk 2 van de Jakobusbrief gaat hierover en dat zet de brief aan de Romeinen in het juiste evenwicht.

Ik vertel de mensen dat je uit genade bent behouden. Je kunt jezelf niet behouden. Maar ik vertel de mensen ook dat als het niet uit je hart komt, als je niet bereid bent jezelf beschikbaar te stellen en ernaar te handelen, het niet zal werken, omdat het niet Gods soort geloof is. Veel mensen zeggen dat ze geloven dat er een God is. In Jakobus 2 staat dat de boze geesten geloven en zij sidderen. De boze geesten zijn niet gered en toch geloven zij dat er een God is. Het is nodig dat dit in Amerika gepredikt wordt, omdat veel mensen denken dat, omdat ze geloven dat er een God is, omdat ze in Amerika zijn geboren, dat ze een Christen zijn. Als je in Amerika bent geboren, dan ben je een Christen. Veel mensen denken dat. De boze geesten geloven in God en zij gaan naar de hel. Wist je dat er veel predikanten in de hel zullen zijn? Er zullen veel kerkleden in de hel zijn. Er zullen veel goede mensen in de hel zijn. De mensen zeggen dat zij dat niet begrijpen. Hoe kan dat nou? Omdat ze alleen maar met hun verstand erkenden dat er een God is. Je hebt niets anders gedaan dan wat de boze geesten hebben gedaan en de boze geesten zijn niet gered.

Redding is een overtuiging van je hart. Vanuit je hart moet daarnaar gehandeld worden. Als je niet genoeg gelooft, als je niet handelt naar je toewijding aan de Heer Jezus Christus, dan heb je geen reddend geloof. Je hebt niet het Goddelijk soort geloof, want Jakobus 2 laat zien dat geloof altijd gepaard gaat met werken. Niet werken der wet, maar werken van geloof. Voor mij geeft dat een goed evenwicht en ik zou zonder Jakobus niet in de bediening kunnen staan. Maarten Luther wilde Jakobus uit de Bijbel gooien, omdat hij het niet kon verenigen met de Romeinenbrief. Het was niet zo dat de Bijbel verkeerd was, maar Maarten Luther had het verkeerd. Dit zeg ik niet uit gebrek aan eerbied voor Maarten Luther. Ik ben ook niet perfect. En toch houdt God van me. Die man kwam uit veel meer gebondenheid. Hij legde een stevige grondslag waar we nu pas verder op bouwen.

In ieder geval, de reden waarom ik dit naar voren bracht is om duidelijk te maken dat als je een juiste kennis van het Woord wilt hebben, je niet alleen een aantal geselecteerde gedeeltes kunt nemen. Je kunt niet volstaan met een "Daily Bread Promise Box". Heb je die wel eens gezien? Het lijkt op een brood met gekleurde kaartjes erin waar korte preekjes op staan. Zoiets is prima, zolang je het maar niet gebruikt om er jouw openbaringskennis uit te krijgen en jouw herinnering van het Woord. Je kunt niet zo nu en dan een stukje tekst nemen, ernaar kijken en zeggen dat je gelooft dat dit is wat de Heer tot je spreekt. Het is mogelijk dat je op zo'n manier een openbaring krijgt, maar om een juist begrip van het Woord te krijgen, moet je in het Woord gaan en het bestuderen. Je moet beginnen jezelf te vullen met kennis uit het hele Woord en God het je te binnen laten brengen. Als je één waarheid krijgt, laat de Heilige Geest dan de Schriftplaatsen die daarmee samenhangen of Schriftplaatsen die daarmee in tegenspraak lijken tot je brengen. Denk erover na en voeg ze samen. Zo krijg je juiste kennis en een goed onderscheid van het Woord van God.

Veel mensen is dit ontgaan, omdat ze niet naar het Woord zijn gegaan. Ze hebben het gezocht in tapes en boeken, ze nemen geselecteerde tekstgedeelten en dat is de enige openbaring die ze van Gods Woord hebben. Ik denk dat jullie allemaal wel begrijpen dat ik niet tegen boeken en tapes ben. Wij hebben meer dan 60.000 tapes uitgedeeld. En we merken dat ze de levens van mensen raken. Maar ik zal de eerste zijn om je te zeggen dat ze geen vervanging zijn voor het Woord van God. Ze helpen je. Ze zouden een springplank moeten zijn om jou in het Woord van God te brengen. Ik ben er dus niet tegen, maar ik zeg dat er een juist gebruik is. Ze zijn niet de Schrift. Ze zijn niet het Woord van God. Ze mogen het Woord van God bevatten, maar je moet zelf naar het Woord gaan en zelf de juistheid ervan onderzoeken. Je hebt dus kennis van het hele Woord van God nodig.
hws
De eerste stap van de Heer om de Schrift weer bij jou terug te brengen, is om de Schrift in jou te krijgen. Je moet het bij jezelf erin stoppen. En dan zul je, uitgaande van Johannes 14:26, de tekst waar we mee begonnen, moeten beginnen je geloof vrij te zetten. Je kunt oprecht bidden en vragen: "Vader, waar staat deze tekst?" Ga jezelf erin oefenen. De Schrift zegt in 1 Timoteüs dat je de godsvrucht moet oefenen. Je moet deze dingen oefenen. De Heer zal je geen dingen te binnen brengen, tenzij jij jezelf daarin oefent.

Wist je dat alles wat ooit aan jou is verteld in je hersenen is opgeslagen? De medische wetenschap heeft dit ontdekt. Ze hebben de schedels van mensen geopend en druk toegepast op een bepaald gedeelte van de hersenen waarvan ze weten dat daar het geheugen is. Volwassen mensen konden hierdoor herinneren wat ze deden toen ze kinderen van twee tot drie weken oud waren. Ze herinnerden zich dingen, omdat het allemaal is opgeslagen in je computer in je hersenen. Maar het probleem is hoe je die gegevens eruit krijgt. Mensen die geheugenexperts zijn geworden, zijn dat niet geworden omdat ze iets hebben dat jij niet hebt, maar omdat ze putten uit wat ze hebben, en jij hebt dat niet gedaan.

De meesten van ons belijden met hun mond dat ze niets kunnen onthouden. De meesten van ons kunnen geen namen onthouden. Weet je waarom je geen namen kunt onthouden? Omdat je de naam van een ander nooit hebt gehoord. Je praat met anderen en je wisselt beleefdheden uit om het gesprek gaande te houden, maar je zet jezelf er niet toe om de naam van die andere persoon te horen en betrokken te raken bij die ander. Je denkt aan jezelf. Kan iemand zich hierin vinden? Ik weet het, want ik ontmoet veel mensen. Ik heb de Heer geloofd om namen te onthouden en ik word er beter in. Ik kan nu honderden namen onthouden, wat ik vroeger niet kon. Maar dit ligt in het natuurlijke gebied. Het ís er en bepaalde mensen zijn in staat er gebruik van te maken.

Maar hetzelfde geldt voor het geestelijke gebied. De Heilige Geest zal je alles te binnen brengen. Volgens Kolossenzen 3:10, waar staat: "en de nieuwe mens aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper", is je geestelijke mens vernieuwd in kennis. In 1 Korintiërs 2:16 staat dat wij de zin, of de gedachten (NBV), van Christus hebben. Je hebt deze openbaringskennis. Jouw geheugen is perfect en je hebt de Heilige Geest om het te laten werken en het je te binnen te brengen. Maar je moet er uit putten. Je moet dus beginnen God ervoor te geloven en je bewust inspannen om je geloof vrij te zetten en om ervoor te geloven. Het gebeurt niet per ongeluk. Dit is zo eenvoudig dat ik denk dat dit een heleboel mensen ontgaat. Velen van ons zouden graag openbaringskennis hebben, maar we zitten ons af te vragen: "God, waarom doet U het niet?" Wel, waar geloof je voor? Je gelooft nergens voor.

Dit is een reden waarom ik afstand deed van mijn bijbel waar ik alle aantekeningen in had staan, omdat ik niets hoefde te onthouden. Ik kon je vertellen wat links onderaan op de linker bladzijde stond. Ik kon onthouden waar al mijn aantekeningen stonden en het enige dat ik hoefde te doen was door mijn bijbel te bladeren om ze te vinden. Ik wist precies aan welke kant van de bladzijde iets stond, hoe ik het had gemarkeerd, met sterretjes erom heen of haakjes of wat al niet. Daarmee gaf ik de Heilige Geest weinig ruimte om me iets te binnen te brengen. Het was alsof ik vals speelde.

Nu is het niet zo dat ik het afkraak om aantekeningen te maken. Als je dat wilt doen, is dat prima. Maar ik zeg dat als je God gaat geloven om je dingen te binnen te brengen, dat je dan de Heer daarvoor de gelegenheid moet geven in plaats van dat jij je aantekeningen hebt of iets anders. Je moet beginnen God te geloven. Eerst komt het waarschijnlijk hard aan voor je vlees. Maar wist je dat het uiteindelijke resultaat jou van nut zal zijn?

Nogmaals, ik wil niet dat iemand ook maar denkt dat ik een norm neerleg. Als jij ruzie gaat zoeken omdat iemand anders aantekeningen in zijn bijbel maakt, dan zou ik je een pak slaag moeten geven. Amen? Ik zeg niet dat ik je een pak slaag zal geven, maar ik zei dat ik het zou moeten doen. Ik zoek geen ruzie, maar ik zeg dat dit voor mij werkt. Toen ik besloot om afstand te doen van mijn aantekeningen, kon ik me heel weinig van de Schrift herinneren. Eerst dacht ik dat ik alles wat ik wist zou verliezen. Ik voelde me gewoon naakt. Ik was niet in staat om het Woord te onthouden. Ik was niet in staat om ook maar iets terug te vinden. Maar weet je, het maakte dat ik God ging geloven. Ik begon te bidden. Ik zei: "Vader, Uw Schrift zegt dat als ik U erken, dat U mij alles te binnen zult brengen. Ik geloof U daarvoor."

En weet je, nu brengt de Heer me duizenden teksten te binnen. Het is niet zo dat ik nu op dit moment teksten voor je kan citeren. Dat kan ik niet. Ze zijn niet in mijn hoofd opgeslagen. Ze zijn in mijn hart. Als ik ga bedienen of over iets met een ander praat, en als ik er gevoelig voor ben, dan zal de Heilige Geest me leiden en de Heilige Geest zal mij de Schrift te binnen brengen. Dan begint de Schrift uit me te stromen terwijl de Heer het Woord tot leven laat komen.

Maar als ik in een dienst zit en iemand anders het Woord verkondigt, dan denk ik niet aan teksten zoals ik doe als ik zelf spreek. Want de Heilige Geest geeft me niet in om te spreken. Ik luister naar die ander. Ik geef aandacht aan wat die ander zegt en het gebeurt maar zelden dat de Schrift uit me begint te stromen, want ik ben niet aan het spreken. Zien jullie dat? De Heilige Geest zal het je te binnen brengen, maar je moet ervoor geloven.

Ik wil niet dat iemand een leerstelling maakt van wat ik nu ga zeggen. Dit is gewoon iets wat ik doe om mijn geloof levend te maken. Larry gaf me dit horloge en het heeft een wekfunctie. Ik maak daar gebruik van omdat het handig is. Ik vind het leuk, want er zit een computertje in dat gaat piepen. Daarom ben ik het gaan gebruiken. Maar wist je dat tot het moment twee tot drie maanden geleden waarop ik dit horloge kreeg, ik nooit een wekker heb gebruikt sinds ik getrouwd ben? Het is wel voorgekomen dat we om twee uur in de ochtend naar bed gingen en dat ik om vier uur moest opstaan om ergens te zijn. Dan vroeg ik het gewoon aan de Heer. Hij is de hele nacht wakker, toch? Het is niet zo dat Hij vroeg moet opstaan om mij wakker te maken. Amen? Dus daarom vroeg ik gewoon aan de Heer om me te wekken. We hebben dat zeveneneenhalf jaar gedaan en wist je dat ik me nog nooit heb verslapen als ik ergens moest zijn? Ik ben nooit voor iets te laat gekomen. De Heilige Geest zal het je leren. De Heilige Geest zal je wekken.

Nu hoef jij dat niet zo te doen. Als jij een wekker wilt gebruiken als jij gaat slapen, dan is dat prima. Maar ik zeg dat dit slechts een klein gebied is en dat ik ervoor heb gekozen om mijn geloof hierin vrij te zetten. En er is geloof voor nodig. Je kunt iemand beloven dat je ergens om acht uur 's ochtends zult zijn en het is belangrijk, en dan ga je naar bed en de duivel zal je vertellen dat je moe bent en dat het je nooit zal lukken om op tijd op te staan. Ik zei: "Ik geloof gewoon dat de Heer me zal wekken." En het werkt. Wist je dat?

Dit is weliswaar een klein ding en jij hoeft het niet zo te doen, maar ik zeg je dat als je het gaat doen, jij je geloof gaat ontwikkelen zodat je voor andere dingen kunt gaan geloven. Als je God er niet voor kunt geloven dat hij je zal wekken, hoe kun je God dan geloven voor andere dingen die belangrijk zijn? Dit is maar een klein ding en het staat je vrij om het wel of niet te doen. Maar het is wel een reden waarom ons geloof niet werkt, omdat we proberen de Heer te geloven voor echt grote dingen, terwijl we Hem niet in de kleine dingen vertrouwen.

Dit zou je dagelijks moeten gebruiken als het gaat om de Schrift te binnen te brengen. Als je openbaringskennis moet ontvangen en je een tekst krijgt en je weet dat je (ergens in je geheugen) weet wat die tekst is en je weet dat het werkelijkheid voor je is geworden, maar je kunt op dat moment niet vinden waar het staat, dan zou je niet iemand anders moeten gaan bellen of de concordantie erbij pakken en daar doorheen gaan. Kom tot rust en zeg: "Heilige Geest, leer me. Herinner mij."

Hier zit enige wijsheid in. Als je het niet in je hart hebt, dan kan de Heilige Geest het jou niet te binnen brengen. Dus als het nog niet in je hart is, dan kun je de concordantie pakken of iemand bellen om de tekst te vinden en het in je hart te krijgen en daarna de Heilige Geest te geloven. Je moet weten waar je staat. Ik gebruik nog steeds de concordantie. Ik zeg niet dat dit soort dingen verkeerd zijn. Oké?

Maar ik zeg dat ik meer vertrouw op de Heer dan op de concordantie en daarom kan ik teksten in herinnering terugroepen, omdat ik mijn geloof daarvoor heb vrijgezet. Het is niet iets dat toevallig gebeurt. Amen? Als je deze principes gaat toepassen, dan kan ik je verzekeren dat openbaringskennis en Schriftplaatsen je te binnen zullen worden gebracht.

Een laatste ding wat ik hier ook nog over wil zeggen is, dat als je volgens de Schrift leeft, dit de beste manier is om het in je hart te krijgen: door het Woord te leven, niet alleen door het te bestuderen. Sommige mensen zijn professionele studenten. Ik profeteerde eens over een man die bij ons in de bediening was, dat hij de houding van een professionele student had. Hij was altijd hongerig. Hij bestudeerde het Woord voortdurend. Ik bedoel dat hij het Woord at en sliep. Hij was altijd aan het studeren. Door deze profetie bestrafte de Heer hem. "Het wordt tijd dat je ophoudt met studeren en gaat gebruiken wat je hebt en het gaat leven." Don vond het helemaal niet leuk. Hij raakte overstuur. Pas jaren later kwam ik hierachter, maar hij zei dat hij op dat moment zijn boeltje had gepakt en de stad had verlaten, omdat ik hem van zijn stuk had gebracht. Dat is iets drastisch om te doen. Je zou denken dat hij er eerst over zou gaan bidden. Maar toen hij ging bidden vertelde de Heer hem dat Hij degene was die hem had gezegd dat hij de houding van een professionele student had. Dat raakte Don echt. Hij begon dus volwassen te worden en hij begon te handelen naar een aantal dingen die hij had geleerd. Begrijpen jullie wat ik hiermee wil zeggen?

Veel mensen weten alles over het geloof, maar ze gebruiken het niet. Veel mensen hebben heel veel geleerd over genezing, maar ze gebruiken het niet. De beste manier om het Woord in je hart te krijgen is om te gaan handelen naar wat je hebt gehoord. Als je naar het Woord gaat handelen, dan verzeker ik je dat het in je hart zal komen. Dat zal echt gebeuren.

Je kunt bijvoorbeeld nooit echt op de Heer hebben vertrouwd voor genezing. Je gaat altijd meteen naar je medicijnkastje, naar je aspirine, naar een spuit of wat dan ook. Nogmaals, ik gooi niet met stenen. Je kunt gebruikmaken van die dingen als je dat wilt. Maar ik zeg dat ik mijzelf oefen in godsvrucht. Als je altijd je heil zoekt in medicijnen, dan wordt het moeilijk voor je als je zegt: "Laat eens kijken. Waar staan al die teksten over genezing ook alweer?" Maar je kunt de dood in het gezicht zien en weten dat als God geen wonder verricht je sterven zult, of dat iemand anders zal sterven.

Als je echt de dood in het gezicht ziet, dan neem je de teksten uit Jesaja 53:5, Matteüs 8:17, 1 Petrus 2:24 , je gaat erop staan, je citeert ze keer op keer, je staat erop, je bidt ze, je gelooft ze, zelfs als het ernaar uitziet dat je gaat verliezen, en opeens werken ze. Ik verzeker je dat jij je daarna nooit meer hoeft af te vragen waar die teksten staan. Je hebt ze doorleefd. Ze zijn een deel van je geworden.

Hoevelen van jullie vinden het moeilijk om de naam van je man of vrouw te onthouden? O broeder, u vindt het moeilijk? O, u bent nog maar zes maanden getrouwd. Wel, prijs de Heer. Ik zal een andere vraag moeten bedenken. Ik heb nog nooit eerder gehoord dat iemand het moeilijk vindt om de naam van zijn vrouw te onthouden. In ieder geval, de reden waarom je het moeilijk vindt om dingen te onthouden is omdat je ze niet leeft. Als het een deel van je is, dan vergeet je zoiets niet. Maar je hebt de neiging om de dingen die je niet leeft te vergeten. Ze zijn geen deel van je. Iets wat je gisteren deed kan bijvoorbeeld vandaag nog werkelijk voor je zijn, omdat je het net hebt meegemaakt. Maar als je een jaar wacht en als je in dat jaar er nooit meer aan denkt, dan is het moeilijk voor je om je nog de details te herinneren. Je hebt misschien een vage herinnering, maar naarmate de tijd verstrijkt, vergeet je de details, omdat je er niet in hebt geleefd.

Jij kunt hetzelfde doen met het Woord. Je kunt het Woord leven en dan bedoel ik dat je het iedere dag moet doen. Als je niest, dan zeg je in plaats van: "Ik denk dat ik kou vat": "Ik vertrouw op genezing." Amen? Je gaat naar het Woord handelen. Je gaat op het Woord staan en alles wat je doet, breng je in verband met het Woord. Je leeft het Woord. Ik kan je beloven dat je dan het Woord in je hart krijgt en wanneer het eenmaal in je hart is, kun je het volkomen terugroepen als je het nodig hebt. Zoals een man in zijn hart denkt, zo is hij. Het zal in je leven tot uiting komen. En het zal werken. Zien jullie dat?

Ik kan je vertellen dat het vaak gebeurt dat ik het Woord niet kan bestuderen zoals ik zou willen, omdat ik aan het bedienen ben. Er zijn tijden dat we hier een dienst hebben. Niet lang geleden had ik drie keer in één dag een dienst, met een gemiddelde van 17 keer per maand en vaak zelfs meer dan 20. Dat houdt je behoorlijk bezig. Als ik niet preek, dan maak ik radioprogramma's en als ik geen radioprogramma's maak, beantwoord ik vragen over de tapes, dan bid ik met mensen. Ik doe altijd wel wat. Wij hebben het behoorlijk druk. Vaak gebeurt het dat ik geen tijd heb om in het Woord te zijn zoals ik zou willen. Vroeger bracht ik wel meer dan 16 uur per dag door met Bijbelstudie en meditatie erover. Maar wist je dat ik, omdat ik de tijd ervoor nam toen ik er tijd voor had, het Woord in mijn hart kreeg? Als ik door de straat rijd, en bij alles wat ik doe, leef ik in het Woord. Ik breng alles in verband met het Woord. En omdat ik erin leef kan ik je verzekeren dat het nog steeds in me functioneert. Het werkt.

Ik heb het nodig om in het Woord te zijn zodat ik kan doorgaan om nieuwe openbaringskennis te krijgen. Ik hoef niet te stoppen op het punt waar ik nu ben, maar ik zeg dat je het Woord kunt nemen, het in je hart kunt brengen en erover kunt mediteren terwijl je aan het werk bent. Je kunt over het Woord mediteren als het in je hart is.

Veel mensen raken veroordeeld omdat ze zeggen dat ze geen twee tot drie uur de tijd hebben om het Woord te bestuderen. Wist je dat de apostel Paulus, de apostel Petrus en de apostel Johannes ook geen twee tot drie uur de tijd hadden om het Woord te bestuderen? Dat is omdat ze niet het Woord hadden. Ze hadden geen bijbel. Heb je daar ooit aan gedacht? Maar het ging hen goed af, denk je ook niet? Ik zeg dit nu niet, zodat we er misbruik van zouden moeten maken, maar ik zeg dat in plaats van het Woord te lezen het belangrijker is om te leven naar wat je hebt gehoord, daarover te mediteren en dit een deel te maken van ieder moment dat je ademhaalt.

Je moet nog steeds het Woord bestuderen, want als je nog niet veel hebt meegemaakt, dan moet je het in je krijgen, zodat je kunt beginnen ernaar te leven en het een deel van jezelf te maken. Maar belangrijker is nog om te leven naar wat je al hebt. De apostelen wisten altijd dat ze de wereld in moesten, het evangelie prediken, demonen uitdrijven en handen op de zieken leggen zodat ze zouden genezen. Niets is onmogelijk voor degenen die geloven. Dat is alles wat ze hadden en zij zetten de wereld op zijn kop omdat ze ernaar leefden, omdat het een deel van hen was. Ze geloofden met iedere gram die ze hadden en het werkte.

We hebben meer openbaringskennis nodig, maar wat jij en ik hebben ontvangen is al genoeg om de wereld te veranderen als we ernaar zouden handelen. Wat jij vandaag de dag weet is honderd maal, waarschijnlijk wel duizend maal meer dan wat ik wist toen ik begon. Ik wist nauwelijks iets, maar ik stapte uit en probeerde God te geloven voor genezing. Wij zagen onze zoon Joshua bijna sterven. Drie dagen lang zagen wij de dood in het gezicht. Ik wist niet veel. Als ik toen wist wat ik nu weet hadden we dat allemaal niet hoeven meemaken. Maar ik wist één ding, dat het kleine beetje van het Woord dat ik kende zou werken als ik erop zou staan. En we stonden erop. Omdat we het niet opgaven, werkte het.

Velen van jullie hebben duizend maal meer kennis. De reden waarom het niet beter werkt is omdat je maar een klein beetje ervan hebt toegepast. Als je het zult nemen en het in je leven zult laten werken, als je erop staat en als jij je hele leven erop baseert, dan zal het werken. Het zal een deel van je worden.

Als je dit eenmaal doet, dan hoef jij je geen zorgen te maken over het uit je hoofd leren van de Schrift. Je leeft het en je hebt het niet nodig dat je probeert de Schrift te onthouden. Het is een deel van je. Je kunt je geloof vrijzetten en het is een taak van de Heilige Geest om je alles in herinnering te brengen wat de Heer Jezus tot je gesproken heeft. Het is Zijn verantwoordelijkheid, en prijs God, het zal elke keer werken. Als je dat gaat doen, dan kun je dat, of je nu wel of niet je bijbel bij je hebt. Amen? Je hebt het Woord binnenin je.

Vroeger droeg ik altijd mijn bijbel bij me en nu besef ik dat ik hem nog steeds bij me draag. Dat kan ik ook doen, want het is goed om hem aan andere mensen te laten zien. Het is goed voor mij om hem te bestuderen. Maar ik heb geleerd dat als ik het Woord niet binnenin me heb, het me niet zal helpen als de woorden in een boek staan. Daarom draag ik mijn ‘Zwaard’ binnenin me . Dat is ook het enige zwaard dat de duivel herkent. Ik heb er vertrouwen in gekregen en ik prijs God dat het werkt. Jij hebt dat ook nodig. Het zal je echt van nut zijn en het zal je leven veranderen als je God gaat geloven om de Schrift te binnen te brengen via de Schriftuurlijke methode.