Volle Evangelie

is goed nieuws

Welkom

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Marcus 11:22 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Heb geloof in God.
23   Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.
 
Jezus zei ons te spreken tot bergen met geloof in God in ons hart, en dat bergen verzet zouden worden...
Zoals Jezus ook sprak tot de storm, en deze kwam tot rust, laten ook wij spreken tot de "stormen" in de wereld, in Jezus naam, met geloof, dat God rust brengt.
Want.... Het evangelie moet nog verkondigd worden aan alle onbereikte volken...
Voor de stand van zaken wat betreft de verkondiging van het evangelie wereldwijd zie:
http://www.joshuaproject.net