Volle Evangelie

is goed nieuws

Online Bijbel Plus Pakket

Vichte

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

'de Sleutel'

'Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen...' (Mattheüs 16:19) 'De Sleutel', pinkstergemeente Vichte is net zoals iedere andere 'kerk' een onderdeel van Gods koninkrijk hier op aarde. Het is ons doel om met de gemeente Gods plan te realiseren. We willen elkaar stimuleren om actief te zijn in de gemeente, omwille van de roeping van de Heilige Geest, de geestesgaven, het talent en het persoonlijk verlangen.
Hooiestraat 6, BE-8570 Vichte

Website: www.pinkstergemeentedesleutel.be